Skip links

Thành viên nghiên cứu và phát triển cốt lõi

MAIN CORE R & D PERSONNEL

Chris wang(CEO)

Chris Wang, người sáng lập kiêm CEO của TT Chain (ThunderCore)
Tiến sĩ Khoa học Máy tính Đại học Carnegie Mellon
Người sáng lập công ty game xã hội Playdom

Rafael Pass

Chuyên gia chủ chốt trong các giao thức tiền điện tử, sự đồng thuận và lý thuyết trò chơi
Giáo sư Khoa học Máy tính tại Đại học Cornell và Đại học Khoa học và Công nghệ Cornell
Tiến sĩ Khoa học Máy tính từ MIT